Pro bono

Bycie radcą prawnym czy adwokatem to nie tylko przywilej, ale także zobowiązanie do umacniania praworządności. Wdrożyliśmy program spraw pro bono, czyli spraw, które prowadzone są za darmo bądź w zamian za zwrot kosztów poniesionych przy prowadzeniu sprawy (np. kosztów korespondencji czy opłat skarbowych).

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru spraw i możliwość odmowy prowadzenia sprawy w ramach niniejszego programu bez podania przyczyny.

Ponadto bierzemy udział w wykładach i szkoleniach poszerzających świadomość prawną i wiedzę na temat zawodów prawniczych, w tym pracy adwokata i radcy prawnego.