Specjalizacje

Adwokat Wojciech Sosnowski, doktor nauk społecznych - dziedzina prawo.


fot. Magda Kutc

Prawem zajmuje się od wielu lat. Z powodzeniem łączy pracę adwokata ze swoją pasją jaką są gry wideo. Doktorat przygotował pod przewodnictwem naukowym prof. Moniki Wałachowskiej na temat niektórych aspektów twórczości fanów gier wideo w świetle prawa autorskiego. Ekspert w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz szeroko rozumianego „prawa gier komputerowych”. Doświadczenie procesowe zdobywał już od czasu studiów w renomowanych toruńskich kancelariach. Odbył aplikację adwokacką pod auspicjami adwokata Jacka Krężelewskiego. Prelegent licznych konferencji prawniczych dotyczących prawa autorskiego oraz gier wideo, autor publikacji w tym zakresie.

Zajmuje się w szczególności:

 1. prawem autorskim i prawami pokrewnymi,
 2. prawem prasowym, w tym kwestiami związanymi z szeroko rozumianą wolnością słowa, tak w "starych" mediach (prasa, radio, telewizja) jak i "nowych" mediach (portale internetowe, media społecznościowe),
 3. prawem karnym na każdym etapie postępowania,
 4. reprezentacją w sprawach dyscyplinarnych,
 5. prowadzeniem szkoleń prawnych obejmujących zagadnienia z ww. dziedzin.

Biegle posługuje się językiem angielskim (w tym prawniczym), co potwierdzają uzyskane przez niego certyfikaty:

 1. Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International, Certificate in Advanced English, Level C1
 2. Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International (Legal English), International Legal English Certificate, Level C1

Radca prawny Klaudia Sosnowska

Ukończyła studia prawnicze na UMK w Toruniu i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doświadczenie zdobywała już od czasu studiów w znanych toruńskich i włocławskich kancelariach adwokackich i radcowskich oraz pracując w spółce. Jakkolwiek pasjonują ją sprawy sądowe, to skierowanie sporu do sądu traktuje jako ostateczność. W swojej pracy stawia w pierwszej kolejności na pozasądowe metody działania, mając świadomość wpływu zawarcia ugody na dalsze relacje stron, czas trwania sporu i finanse klienta. Jeżeli polubowne rozwiązanie sprawy nie leży w interesie klienta bądź jest niemożliwe, „stoi za nim murem” na każdej rozprawie.

Zajmuje się:

 1. prawem cywilnym i gospodarczym (m.in. sprawami o zapłatę, o zasiedzenie, o ochronę dóbr osobistych),
 2. prawem rodzinnym i opiekuńczym (w tym sprawami o: kontakty, alimenty, zaprzeczenie ojcostwa, rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową),
 3. prawem spadkowym (m.in: sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 4. prawem zobowiązań (w tym analizą i przygotowywaniem projektów umów, dochodzeniem odszkodowań),
 5. szeroko rozumianą windykacją,
 6. prowadzeniem szkoleń prawnych obejmujących zagadnienia z ww. dziedzin.