Publikacje i wystąpienia

Publikacje:

1. W. Sosnowski, Broń palna a przestępczość, [w:] (red.) W. Kwiatkowska - Wójcikiewicz, L. Stępka, Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna, Toruń 2013.

Jest to moja pierwsza publikacja, jeszcze z czasów studenckich. Tematyka pracy dotyczyła wpływu ilości posiadanej przez społeczność cywilną broni palnej na przestępczość.

2. W. Sosnowski, Prawo do obrony oraz kontaktów z obrońcą w kontekście zmian kodeksu postępowania karnego, [w:] (red.) M. Rogacka-Rzewnicka, K. Weitz, K. Girdwoyń, T. Zembrzuski, Polskie prawo procesowe w obliczu zmian, Warszawa 2016.

W okresie powstawania tej publikacji wchodziła w życie tzw. kontradyktoryjna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która nakładała nacisk na dostęp do obrońcy i jego obligatoryjny udział w każdym postępowaniu karnym. Niniejsza publikacja była próbą przedstawienia zmian jakie czekały oskarżonych w kontekście uzyskania dostępu do obrońcy.

3. Dwa aspekty „youtubifikacji” gier video – analiza wybranych przykładów nowego zjawiskaw branży gier wideo. Homo Ludens 1(10)/2017

Publikacja ta dotyczy kwestii zwiazanych m.in. z ukrytą reklamą oraz wypływem influencerów na branżę gier wideo.

4. W. Sosnowski, Prawne i organizacyjne uwarunkowania rozwjou e-sportu w Republice Korei (Korei Południowej), [w:] (red.) Ł. Klimczyk, M. Leciak, E-sport. Aspekty prawne, Warszawa 2020.

E-sport to wciąż nieprzetarte szlaki prawa, tak w Europie, jak i w Polsce. Są jednak kraje, które te kwestie zdążyły już przejrzyście uregulować. Czy polski ustawodawca może czerpać wzorce ze sprawdzonych rozwiązań z Korei Południowej? Moim zdaniem tak, ale szersze uzasadnienie tego stanowiska znajduje się w niniejszym artykule.

Wystąpienia:

 1. Broń palna a przestępczość, Konferencja pt. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Naga broń, czyli wszystko co o broni chciałbyś wiedzieć a boisz się zapytać, Toruń 2013.

 2. Badanie funkcjonowania i założeń nowego polskiego procesu karnego oraz komparatystyczne badanie amerykańskiej procedury karnej jako kierunek badawczy dla młodych prawników i administratywistów, IX Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych, Olsztyn 2014.

 3. Zastosowanie tortur i innych niedozwolonych metod wydobycia informacji we współczesnym procesie karnym. Konferencja pt. Granice Procesu Karnego. Legalność działań uczestników postępowania, Wrocław 2014.

 4. Karnoprawne uregulowania pornografii w Polsce. Konferencja pt. Porne graphos. Pornografia w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Warszawa 2014.

 5. Zorganizowany obrót substancjami działającymi podobnie jak środki odurzające - dlaczego obrót "dopalaczami" jest możliwy? Konferencja pt. Od Pablo Escobara do Wilka z Wall Street - wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej, Toruń 2015.

 6. Finansowanie społecznościowe i mecenat artystyczny w Internecie a polskie prawo cywilne. Nowe stosunki prawne w starych formach. VII Ogólnopolski Zjazd Studentów Cywilistów pt. Kierunki rozwoju współczesnej cywilistyki, Poznań 2015.

 7. „Yotubefikacja” gier wideo i niedozwolone praktyki marketingowe - działanie na granicy praw konsumenta i odbiorcy. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturotwórcza funkcja gier. Metody badań nad grami, Poznań 2015.

 8. Copyright trolling w Polsce. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ataki sieciowe, Toruń 2016.

 9. Dopuszczalność ubezpłodnienia w prawie polskim. Granice kontroli populacji. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy prawa medycznego, Olsztyn 2016.

 10. Mikropłatność czyli mikroochrona? - wybrane problemy regulacji rynku aplikacji f2p. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 2 Młode Forum Mediów Elektronicznych, Szczecin 2017.

 11. Szara strefa hazardu w e-sporcie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sport a przestępczość zorganizowana, Toruń 2017.

 12. Let’s play - remiks rozgrywki w grę komputerową. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Kultura remiksu i partycypacji, Katowice 2017.

 13. Nowe formy finansowania działalności artystycznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawo wobec wyzwań współczesności, Białystok 2017.

 14. Drugi obieg wirtualnych przedmiotów - wirtualny hazard. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawne i pozaprawne aspekty własności wirtualnej, Wrocław 2017.

 15. Copyright trolling na platformie YouTube. Konferencja Naukowa pt. Copyright, Patent & Parental Trolling, Katowice 2017.

 16. License to breathe - licencja na oddychanie. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturotwórcza funkcja gier. Technologie gier w perspektywie kulturowej, Poznań 2017.

 17. E-sport w świetle polskiej ustawy o sporcie. Kluczowe zagadnienia prawne z dziedziny e-sportu. III Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej, Gdynia 2017.

 18. Mechanika lootrcrate w grach AAA w świetle polskiej ustawy antyhazardowej. Kongres Kół Naukowych Prawa Sportowego pt. Prawne aspekty komercjalizacji sportu, Toruń 2018.

 19. Wolność panoramy w Polsce i Europie. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Aktualne problemy prawa własności intelektualnej, Toruń 2018.

 20. System lootcrate w świetle polskiej ustawy o grach hazardowych. Konferencja naukowa pt. Aktualne problemy z zakresu przestępczości gospodarczej, Gdańsk 2018.

 21. Regulacje prawne e-sportu w Azji Południowo-Wschodniej. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawne aspekty e-sportu, Toruń 2018.