Dostałem wezwanie na rozprawę i co teraz?

Dostałem wezwanie na rozprawę i co teraz?

Jak się przygotować do rozprawy?

Wykorzystaj dokumenty, które otrzymałeś z sądu.

W wezwaniu lub zawiadomieniu znajdziesz informację, gdzie i kiedy odbywa się rozprawa.

Z treści pouczenia dowiesz się, w jakim charakterze zostałeś wezwany i jakie prawa Ci przysługują, a także jakie masz obowiązki. Jeśli zostałeś wezwany jako świadek, możesz m.in. wnioskować o zwrot wydatków związanych ze stawiennictwem na rozprawę czy też w pewnych sprawach o przesłuchanie w drodze wideokonferencji, a niekiedy odmówić składania zeznań bądź odpowiedzi na pytania. Jednym z Twoich obowiązków będzie zeznawanie prawdy. Jeśli czegoś nie pamiętasz, nie wymyślaj wersji zdarzeń, lecz rzetelnie poinformuj o tym Sąd. Za fałszywe zeznania grozi odpowiedzialność karna.

Co, jeśli jestem osobą z niepełnosprawnością?

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, zorientuj się, czy w sądzie funkcjonuje dostosowana do Twoich potrzeb infrastruktura. Jeżeli nie możesz zeznawać w sądzie, poinformuj o tym Sąd, prosząc o przesłuchanie on-line lub w Twoim miejscu zamieszkania.

Czy mogę nie stawić się na wezwanie sądu?

Nie ignoruj wezwania. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo może skutkować grzywną bądź w skrajnych wypadkach doprowadzeniem Cię do sądu przez policję. Gdy jesteś chory, zadbaj o to, by powiadomić o tym sąd w odpowiedniej formie.

Co mnie czeka na wejściu do sądu?

Na wejściu do sądu będzie na Ciebie czekać ochrona, która sprawdzi, czy nie zabrałeś ze sobą żadnych niebezpiecznych przedmiotów. To standardowa procedura. Nie zabieraj do sądu zwierząt. W sądzie musisz być trzeźwy.

Aby oszczędzić sobie stresu, do sądu lepiej udać się z wyprzedzeniem (na wypadek korków, trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego czy też sali, do której została przeniesiona rozprawa). Zdarza się, że dana rozprawa jest przeniesiona do innej sali sądowej niż ta, o której mowa w wezwaniu bądź zawiadomieniu. Wchodząc do sądu, upewnij się, czy nie doszło do zmiany sali. Informację na ten temat znajdziesz m.in. na wokandzie (planie rozpraw), która jest wyświetlana lub wywieszona przed salą rozpraw, często również na wejściu do sądu.

Co zabrać ze sobą na rozprawę?

Na rozprawę musisz zabrać swój dowód osobisty lub paszport.

Czy mogę zabrać do sądu swoje dziecko?

W obecnym stanie prawnym dzieci nie mogą przebywać na sali rozpraw. Zdarza się, że w wyjątkowych wypadkach zezwala na to sędzia, który prowadzi sprawę. Nie ma jednak przeszkód, abyś zabrał ze sobą dziecko do budynku sądu, jednak pamiętaj, żeby zapewnić mu opiekę na czas składania przez Ciebie zeznań.

Jak się ubrać na rozprawę?

Profesjonalni pełnomocnicy, skład sędziowski i prokuratorzy występują na sali rozpraw w strojach urzędowych (togach). Ich togi różnią się m.in. kolorami żabotów. Ty jako strona lub świadek powinieneś ubrać się schludnie.

Jak zachowywać się na sali sądowej?

W sądzie należy zachowywać się w sposób nieuwłaczający jego powadze. W trakcie rozprawy trzeba stosować się do poleceń przewodniczącego składu sędziowskiego. W skrajnych wypadkach może on nałożyć grzywnę na osobę, która zachowuje się w sposób niewłaściwy. Pamiętaj, by przed rozprawą wyłączyć telefon i wyrzucić gumę do żucia, jeśli ją żułeś. Gdy zostaniesz poproszony o wejście na salę sądową, musisz zająć odpowiednie miejsce. Swoje wypowiedzi musisz kierować do sądu ("wysoki sądzie", "proszę sądu"), a nie innych uczestników postępowania. Mówiąc do Sądu, wstań. Mówimy wtedy, gdy sąd nam na to pozwoli i nie przerywamy wypowiedzi innym uczestnikom postępowania. Niektóre rozprawy nie są nagrywane, a tylko protokołowane. Nawet jeśli masz dużo do powiedzenia, musisz dać czas protokolantowi do spisania Twoich zeznań lub wyjaśnień. Poza tym warto zadbać o przemyślane wypowiedzi. Zamiast wdawać się w dyskusje ze stroną postępowania, odnieś się do nich w swojej wypowiedzi. Zadając pytania świadkom pamiętaj, że czasem milczenie jest złotem.

Jaki zawód podać w sadzie?

W sądzie należy podać wyuczony zawód. Sądy nie są w tym względzie szczególnie dociekliwe.

Ile trwa rozprawa w sądzie?

Każda rozprawa jest inna i nie ma jednej zasady, która pozwoli Ci ustalić, ile będzie trwać posiedzenie, na które zostałeś wezwany. W teorii długość rozprawy wynika z wokandy (na której są oznaczone godziny rozpoczęcia poszczególnych rozpraw w danej sali danego dnia). W praktyce jednak zdarza się, że np. wskutek dłuższych niż przewidział Sąd zeznań świadka rozprawa ulega przedłużeniu, wskutek czego wszystkie następne w kolejce rozprawy rozpoczynają się później. Każdorazowo warto zarezerwować sobie na wizytę w sądzie więcej czasu niż wynika to z wokandy.

Jak nie stresować się w sądzie?

Nie ma jednej recepty na to, jak nie stresować się w Sądzie. Wiele zależy od tego, w jakiej roli jesteś wezwany. Zapoznaj się przed rozprawą z przesłanym przez Sąd pouczeniem i przysługującymi Ci prawami. Z pewnością stres jest mniejszy, gdy znasz zasady panujące w sądach. Gdy czegoś nie rozumiesz, pytaj. Nie wszystkie pytania kierowane do nas przez sąd są jasne. Nie ma nic złego w tym, że poprosisz sąd o wyjaśnienie.

Rozprawa rządzi się swoimi prawami. Jeśli jesteś stroną postępowania i zdecydujesz się na pomoc radcy prawnego lub adwokata, przed rozprawą z pewnością pomoże Ci on przygotować się do rozprawy i rozwieje Twoje wątpliwości związane z jej przebiegiem tak, abyś nie musiał stresować się kwestiami technicznymi.

Radcowie prawni i adwokaci znają procedurę danego postępowania i wiedzą, jak zachować się na sali rozpraw. Wyjaśnią Ci zawiłości prawne przystępnym językiem, ustalą z Tobą strategię procesową i będą dla Ciebie wsparciem. Dbają podczas rozprawy o interesy swojego klienta, pilnują, by przebieg rozprawy był zgodny z prawem, zabierają głos w stosownych momentach, w tym m.in. zgłaszają wnioski dowodowe, zadają pytania świadkom, składają zastrzeżenia do protokołu, a w skrajnych wypadkach – wnioski o wyłączenie sędziego. Pamiętaj, że pominięcie niektórych z tych czynności może mieć negatywny wpływ na wynik sprawy.

Prezentowane przez nas materiały nie stanowią porad prawnych i mają charakter informacyjny. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej w kwestii dotyczącej przebiegu rozprawy sądowej, w tym Twoich praw i obowiązków, zapraszamy do kontaktu z nami. Jako pełnomocnicy jesteśmy stałymi bywalcami sal sądowych i chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Radca prawny Klaudia Sosnowska