Rozwód z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem

Alkoholizm w Polsce to poważny problem społeczny dotyczący mężczyzn i kobiet. Związek z osobą uzależnioną od alkoholu jest pełen wyzwań i negatywnych wrażeń💔. Niejednokrotnie małżonek alkoholika, nawet jeśli sam nie jest uzależniony, staje się osobą współuzależnioną, która żyje w ciągłym stresie i w gotowości do działania, koncentrując się głównie na alkoholiku. Współuzależniony często ukrywa problem alkoholowy swojego małżonka przed innymi, usprawiedliwia, stara się „kontrolować jego picie”, np. odmierzając czy wylewając mu alkohol. Długotrwały stres prowadzi do dalszych problemów osoby współuzależnionej, np. do nerwic i huśtawek nastrojów.

Alkoholizm jednego z małżonków generuje także problemy całej rodziny 👩‍👧‍👧, m.in.:

➡finansowe – rodzic-alkoholik często zmienia pracę albo w ogóle nie pracuje, zdarza się, że wyprzedaje majątek, żeby zdobyć pieniądze na alkohol,

➡niejednokrotnie w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową spotykamy się się z przemocą fizyczną i ekonomiczną,

➡demoralizację dzieci – rodzic-alkoholik przekazuje negatywne wzorce zachowania swoim dzieciom, które bywają ofiarami jego przemocy (fizycznej lub psychicznej),

➡członkowie rodziny alkoholika przejmują jego obowiązki domowe, z których ten się nie wywiązuje,

➡często rodzina alkoholika odczuwa obniżenie jakości swojego życia, członkowie rodziny muszą rezygnować ze swoich planów życiowych,

➡obniżone poczucie własnej wartości członków rodziny alkoholika, który często wmawia im, że są „do niczego”, a w konsekwencji – brak wiary we własne możliwości,

➡brak poczucia stabilizacji wynikający z nieprzewidywalnych zachowań alkoholika, jego zdrad.

Decyzja o rozstaniu z alkoholikiem bywa bardzo trudna. Po awanturach zwykle następują przeprosiny i obietnice zmiany. Osoba współuzależniona sama potrzebuje pomocy i na ogół nie potrafi chłodnym okiem spojrzeć na swoją sytuację 🧐. Niejednokrotnie zdarza się, że partnerzy alkoholika boją się, czy poradzą sobie po rozstaniu (finansowo i emocjonalnie), a także obawiają się przemocy ze strony alkoholika, jego gróźb, że będzie chciał odebrać im dzieci. Wierzą także, że chory w końcu się zmieni, że ich poświęcenie i miłość „uleczy” partnera, podczas gdy decyzja o zmianie musi wyjść od osoby uzależnionej.

☝Zdarza się, że alkoholik po przepracowaniu swoich problemów przestaje pić. Terapia całej rodziny potrafi ją uratować. Do tego potrzeba jednak woli zmiany. Jeśli jej nie widzisz, a obserwujesz jedynie opisane powyżej problemy, warto rozważyć separację lub rozwód. Pamiętaj, że problem alkoholowy małżonka odbija się nie tylko na Tobie, ale także Waszych dzieciach i dopóki alkoholik sam nie będzie tego chciał, to Ty nie „wyciągniesz” go z alkoholizmu. Czasem decyzja o rozstaniu może być dla niego bodźcem do zmiany swojego zachowania i podjęcia leczenia.

📖Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

📖Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 9 listopada 2001 r., I CKN 438/00 orzekł, że „przy uzależnieniu od alkoholu ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych dla alkoholika, a wśród nich szczególnie drugiego małżonka (art. 23 KRO). Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można - na płaszczyźnie prawa i konkretnych okoliczności sprawy - wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron.”

🔰Jeśli rozważasz rozwód z małżonkiem alkoholikiem, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Czy wiesz, że:

❗Jeśli w trakcie trwania małżeństwa małżonek uzależniony nie przekazuje Ci pieniędzy na utrzymanie rodziny, „przepija” je, sąd może nakazać, żeby pracodawca małżonka-alkoholika, wypłacał jego wynagrodzenie w całości albo w części do Twoich rąk.

❗Jeśli małżonek stosuje przemoc w rodzinie (fizyczną lub psychiczną), przez co zamieszkiwanie z nim jest szczególnie uciążliwe, masz prawo żądać (nawet jeszcze w trakcie trwania Waszego małżeństwa), żeby sąd nakazał jego eksmisję z zamieszkiwanego przez Was lokalu/domu oraz zakazał mu zbliżania się do Waszego mieszkania.

❗Alkoholizm jednego z małżonków może zostać uznany za przyczynę rozbicia więzi rodzinnych i rozkładu pożycia małżeńskiego stron, a w konsekwencji alkoholik może zostać uznanym za małżonka winnego rozkładu pożycia przez swój nałóg (co oczywiście nie oznacza, że jeśli Ty także przyczyniłeś się do rozkładu pożycia, Sąd nie uzna także Ciebie za winnego).

❗Jeżeli małżonek-alkoholik zostanie uznany za wyłączenie winnego rozkładu pożycia, to Ty masz większe szanse na uzyskanie od niego alimentów nie tylko na dzieci, ale także na siebie i wcale nie musisz znajdować się w niedostatku, aby ich żądać.

❗Gdy małżonek-alkoholik traktuje Ciebie i dzieci źle, a Wasze małżeństwo jest fikcją, ma on nikłe szanse na zablokowanie rozwodu. Wszelkie groźby w stylu „nie dam ci rozwodu” nie będą miały większego znaczenia dla sprawy.

❗Jeżeli uzależniony małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to nie będzie mógł żądać od Ciebie skutecznie alimentów na swoją rzecz.

❗Gdy małżonek-alkoholik swoim zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, a Ty nie zdecydowałeś się wcześniej wystąpić z wnioskiem o jego eksmisję, sąd na Twoje żądanie może nakazać jego eksmisję także w wyroku rozwodowym.

❗Jeżeli łączy Was wspólność majątkowa małżeńska, a to Ty gromadziłeś majątek i ciężko pracowałeś, zaś małżonek-alkoholik go roztrwaniał, to w sprawie o podział majątku masz prawo żądać, żeby sąd ustalił nierówne udziały (żeby Tobie przypadło w udziale więcej niż uzależnionemu małżonkowi).

❗Jeżeli alkoholik zachowuje się w sposób niebezpieczny dla dzieci, godzący w ich dobro, można rozważyć ograniczenie mu kontaktów z dziećmi (do czasu aż zmieni swoje postępowanie) oraz władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

❗Jeżeli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, możesz uzyskać pomoc psychologiczną, m.in. dzwoniąc lub pisząc na tzw. „Niebieską Linię”, a także finansową np. z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. ⚖Rozwód z osobą uzależnioną może przebiegać burzliwie. Alkoholicy często mają tendencję do mitomanii. Znając słabości swojego małżonka, stosują różne techniki manipulacji jego uczuciami. Pozostawanie przez osobę uzależnioną w związku z kimś, kto się nim opiekuje, usprawiedliwia jego przewinienia, jest dla alkoholika bardzo wygodne.

W przypadku decyzji o rozwodzie z alkoholikiem warto skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem, który trzeźwym okiem ocenie Twoje szanse i udzieli Ci wsparcia. ☎ 📧 Prezentowane przez nas materiały nie stanowią porad prawnych i mają charakter informacyjny. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej w sprawie rozwodowej lub alimentacyjnej, zapraszamy do kontaktu z nami.

Radca prawny Klaudia Sosnowska

Mężczyzna plik wektorowy utworzone przez vectorjuice - pl.freepik.com