Od kiedy obowiązują alimenty zasądzone w wyroku  rozwodowym?

Od kiedy obowiązują alimenty zasądzone w wyroku rozwodowym?

💔Kwestia płatności alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym może budzić problemy i prowadzić do konfliktów pomiędzy małżonkami zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie zgadza się z ich wysokością.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której po burzliwej i długotrwałej sprawie rozwodowej 18 marca 2021 r. Sąd Okręgowy rozwiązał małżeństwo stron i zasądził w wyroku rozwodowym alimenty od żony na rzecz syna małżonków, który zamieszkuje z ojcem. Zgodnie z wyrokiem alimenty mają być na konto bankowe ojca z góry do 10. dnia każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. W wyroku nie wskazano daty, od której alimenty mają być płatne.

Kobieta zastanawia się, kiedy ma zacząć przelewać pieniądze na konto męża, z którym jest w silnym konflikcie. Obawia się, że w przypadku gdy nie dokona płatności, mąż od razu skieruje sprawę do komornika. Matka pokrywa częściowo samodzielnie koszty utrzymania dziecka, jednak w niższej wysokości niż to zasądził sąd (przekazuje mężowi pieniądze na leki i artykuły szkolne oraz czasami kupuje dziecku ubrania i żywność). Żona zamierza wnieść apelację, jest niezadowolona z wyroku, w tym także z wysokości zasądzonych alimentów.

ROZWÓD A ALIMENTY NA DZIECI

❗Początkową datę płatności alimentów zasądzonych na podstawie w wyroku rozwodowego stanowi data uprawomocnienia się tego wyroku, co oznacza, że jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku nie zostanie złożony wniosek o uzasadnienie (który uprawnia do złożenia apelacji), to w dniu 26 marca 2021 r. wyrok rozwodowy stanie się prawomocny i żona będzie musiała płacić alimenty za okres od momentu uprawomocnienia się tego wyroku. Jeżeli natomiast wyrok zostanie zaskarżony (żona złoży apelację), to do momentu prawomocnego zakończenia sprawy mąż kobiety nie będzie mógł skierować wniosku o egzekucję alimentów do komornika.

❕W sprawie rozwodowej alimenty są zasądzane dopiero na przyszłość, czyli na okres po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

CZY APELACJA WSTRZYMUJE ALIMENTY ZASĄDZONE W WYROKU ROZWODOWYM?

Wniesienie apelacji nie wstrzymuje obowiązku płatności alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym, a to dlatego, że jeżeli zostanie ona wniesiona, to wyrok nie jest prawomocny i alimenty jeszcze się nie należą.

ALIMENTY W TRAKCIE TRWANIA SPRAWY ROZWODOWEJ

Czy można otrzymać alimenty na dziecko w trakcie trwania sprawy rozwodowej?
Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z rodziców ma obowiązek ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a na podstawie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie (przez cały czas trwania małżeństwa) mają obowiązek przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.
Składając pozew o rozwód, można wystąpić z dwoma wnioskami, które umożliwią dochodzenie alimentów od współmałżonka jeszcze w toku sprawy rozwodowej.

1. Wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny

Po pierwsze strona powodowa może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez zobowiązanie drugiego małżonka do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny jako całości (a zatem nie tylko potrzeb wspólnych dzieci stron, ale także swoich potrzeb).
➡Jest to opcja korzystniejsza, gdyż w przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku, sąd zobowiąże pozwanego do częściowego pokrywania także kosztów utrzymania powoda.

2. Wniosek o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci stron

Po drugie powód może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie samych alimentów na dzieci.

➡Jeżeli powód wystąpi tylko z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci, sąd nie będzie mógł zobowiązać pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania powoda.

Zabezpieczenie alimentów/potrzeb rodziny w sprawie rozwodowej powoduje, że małżonek zobowiązany musi ponosić koszty utrzymania dzieci już w trakcie procesu rozwodowego, a nie dopiero po uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

🔜W związku z tym, że temat zabezpieczenia oraz przyczyniania się przez małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny jest obszerny, przygotujemy o tym osobny film lub wpis na blogu.

OD KIEDY NALEŻĄ SIĘ ALIMENTY ZASĄDZONE W SPRAWIE ALIMENTACYJNEJ?

❗Co ważne, alimenty dochodzone w odrębnym postępowaniu sądowym (czyli w sprawie alimentacyjnej, a nie rozwodowej) zasądzane są najczęściej od dnia wniesienia pozwu czy też od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu (w zależności od tego, o co w pozwie powód), a nawet w pewnych sytuacjach sąd może zasądzić zaległe alimenty za okres przed wytoczeniem sprawy sądowej. Jeżeli wnosisz o zasądzenie alimentów w zwykłej sprawie o alimenty (a nie w sprawie rozwodowej), to często konsekwencją wydania wyroku jest obowiązek wyrównania alimentów przez pozwanego za cały czas trwania postępowania sądowego.

Jeśli jesteś zainteresowany, od czego zależy wysokość alimentów, zapoznaj się z naszym wpisem na ten temat.

Podsumowując:

📣alimenty zasądzone w wyroku rozwodowym należą się dopiero od momentu uprawomocnienia się tego wyroku,

📣alimenty zasądzone w sprawie o alimenty mogą należeć się już za wcześniejszy okres, w zależności od tego, jak zostanie skonstruowany pozew,

📣wnosząc pozew o rozwód, warto zadbać o zabezpieczenie alimentów na czas trwania sprawy rozwodowej.

Prezentowane przez nas materiały nie stanowią porad prawnych i mają charakter informacyjny. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej w sprawie rozwodowej bądź alimentacyjnej, zapraszamy do kontaktu z nami.

Radca prawny Klaudia Sosnowska

Streszczenie plik wektorowy utworzone przez vectorjuice - pl.freepik.com